zum Seitenanfang

Immatrikulation von Samuel Wirenius

Transkription normierte Angaben
Semester: 1667 Ost.
Nummer: 55
Datum: - . 08 . 1667
Vorname: Samuel Samuel
Nachname: Wirenius Wirenius
Herkunft: Ostrogothi Ostergotland
Bemerkung: Geklammert mit Nr. 54!
Interaktive Karte ein-/ausblenden

Interaktive Karte

Nutzerkommentare

Kresspahl, am 17. Mai 2016
Samuel Danielis Virænius. F. i Virserum 1647; fad. kyrkoherde. Stud. i Rostock 67; fil. doktor 70; prv. 73; teol. doktor i Upps. 93. Reg.-pastor vid Uppl. rytteri 76; vid Lifreg. till häst 77; hofpräd. 78; öfverhofprädikant samt Konungens o. Drottningens biktfader 80; biskop i Växjö stift 88. D. 1703⁄2.

V. stod i utmärkt ynnest hos kon. Carl XI, hvilkens alla sju barn han döpte, och var från 1680 nästan oskiljaktig från Konungens person samt rådfrågades af honom i högviktiga regeringsärenden. Vid riksdagarne 1680 och 82 uppträdde han ihärdigt såsom ifrare för enväldet. Åtnjöt som prädikant stort anseende. Berättas ej varit död då han begrafdes (se Anrep 1:429). — Barnen adl. med namnet Cederstjerna.
Christoph Wegner, am 09. Apr 2013
Samuel Wiraenius (geb. 1647 in Virserum, gest. 1703 in Växjö) war schwedischer Oberhofprediger und Bischof.

Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.

(Liste der Mitwirkenden)

Weitere Informationen

GND: 1046977962
weitere Informationen folgen ...

Karte

Interaktive Karte
ein-/ausblenden