zum Seitenanfang

Dekanatsbuch
Promotion zum Bakkalar von Iohannes Tauast

Transkription normierte Angaben
Semester: Wintersemester 1443/1444
Fakultät: Univ. Rostock / Philosophische Fakultät
Nummer: 21
Vorname: Iohannes Johannes
Nachname: Tauast Tavast
Herkunft: -
Ereignis: Promotion zum Bakkalar
Datum: -

Nutzerkommentare

Per Johansson, am Mon Dec 18 21:05:24 CET 2017
Ehr namen war "Jöns Nilsson Tawast " und kommt aus Turku Finland

https://www.geni.com/people/J%C3%B6ns-Tawast/4775059

Schwedische Diplomat Briefe
------------------------------------------------------------------------------

SDHK-nr: 25149

Utfärdat: 14470531 Innehåll: Jöns Tavast säljer till sin bror Olof Tavast sitt fädernearv i Porkala gård (Lampis socken) för 80 mark penningar.

SDHK-nr: 43914

Utfärdat: 14540506, Åbo Innehåll: Hans Basse upplåter inför rådet i Åbo till innehavaren av Helga lekamens altare i Åbo domkyrka, herr Jöns Tavast, sin gård (vid Åbo torg), som herr Håkan tidigare köpt under samma altare för 330 mark, som utfärdaren nu erkänner sig till fullo ha fått.

SDHK-nr: 43932

Utfärdat: 14551216, Åbo Innehåll: Åboborgaren Matts Sylte frisäger sin farbrors änka, Katarina Olofsdotter, och Åbokaniken och Helga lekamensprebendaten Jöns Tavast för allt tilltal röande sitt fäderne Petäsmäki i Resio socken och en gård i Åbo.

Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.

(Liste der Mitwirkenden)